Låna

Låna

Annuitetslån – Så fungerar det och vad du bör tänka på

Annuitetslån är en typ av lån där låntagaren betalar ett fast belopp, en annuitet, varje betalningsperiod under hela lånets löptid. Denna betalning består av både amortering, det vill säga nedbetalning av själva lånet, och ränta. En viktig egenskap hos annuitetslån är att den totala betalningen är konstant, men fördelningen mellan ränta och amortering förändras över tid.

I början av lånets löptid utgör räntan en större del av betalningen, medan amorteringsdelen är mindre. Detta beror på att räntan beräknas på det återstående lånebeloppet, som är som störst i början. Eftersom lånet amorteras, minskar det återstående lånebeloppet, och därmed också räntebetalningen, vilket gör att en större del av annuiteten går till amortering. Detta innebär att låntagaren betalar mer mot lånet med tiden. read more

Read More
Låna

Fördelar med att ta ett företagslån

Om du har en bra affärsidé men har brist på kapital kan det vara ett alternativ att ta ett företagslån. Det är enkelt att ansöka om företagslån och skiljer sig inte i jämförelse med att söka ett privatlån. Det är bra att i förväg ta reda på vad som gäller när du ska ta ett så förmånligt företagslån som möjligt, då det kan göra stor skillnad både i företagets och din egen privatekonomi på sikt.

Varför företagslån?
Du kan vilja ta ditt bästa företagslån av flera olika anledningar. Du kanske precis har startat ett nytt företag? Ibland kan det ta ett tag innan försäljningen av produkter och tjänster kommer igång i ett nytt företag, och du kan behöva täcka utgifter så att du kan hålla verksamheten rullande. Om företaget har varit aktivt en period kan du ha dålig likviditet och sakna möjlighet att betala löner och leverantörsfakturor. Då är ett företagslån en möjlighet att förbättra likviditeten. Slutligen är det ibland nödvändigt att få in kapital i företaget även när du drivit det ett längre tag. Du kanske vill satsa på tillväxt i verksamheten och introducera en ny tjänst eller produkt vilket kräver ett investeringskapital. Om du är säker på att detta kommer resultera i en god avkastning kan ett företagslån med bra ränta vara en klok investering. read more

Read More