Låna

Fördelar med att ta ett företagslån

Om du har en bra affärsidé men har brist på kapital kan det vara ett alternativ att ta ett företagslån. Det är enkelt att ansöka om företagslån och skiljer sig inte i jämförelse med att söka ett privatlån. Det är bra att i förväg ta reda på vad som gäller när du ska ta ett så förmånligt företagslån som möjligt, då det kan göra stor skillnad både i företagets och din egen privatekonomi på sikt.

Varför företagslån?
Du kan vilja ta ditt bästa företagslån av flera olika anledningar. Du kanske precis har startat ett nytt företag? Ibland kan det ta ett tag innan försäljningen av produkter och tjänster kommer igång i ett nytt företag, och du kan behöva täcka utgifter så att du kan hålla verksamheten rullande. Om företaget har varit aktivt en period kan du ha dålig likviditet och sakna möjlighet att betala löner och leverantörsfakturor. Då är ett företagslån en möjlighet att förbättra likviditeten. Slutligen är det ibland nödvändigt att få in kapital i företaget även när du drivit det ett längre tag. Du kanske vill satsa på tillväxt i verksamheten och introducera en ny tjänst eller produkt vilket kräver ett investeringskapital. Om du är säker på att detta kommer resultera i en god avkastning kan ett företagslån med bra ränta vara en klok investering.

Krav på dig som företagare
För att du som företagare ska bli beviljad ett företagslån kan det ställas olika krav på dig beroende på vilken långivare du vänder dig till. De större bankerna brukar ha rätt höga krav som du måste uppfylla för att få möjlighet att låna pengar till ditt företag. Din verksamhet kanske måste ha varit aktiv ett längre tag och den kan behöva generer

Låna till företaget

a en viss vinst varje år. Du behöver i de flesta fall också visa hur mycket inkomster du kan förvänta dig i företaget under kommande år. Om du precis har startat företaget vill banken se en affärsplan där du ger en detaljerad beskrivning av din verksamhet och en noggrann uppskattning av vilka försäljningsintäkter du kommer få under året. Affärsplanen kan vara svår att lägga upp, särskilt om du inte vet vilka försäljningssiffror verksamheten kommer att generera.

Fördelar med företagslån
När du tar ett företagslån kan du satsa på nya tjänster och produkter vilket ger dig möjlighet att utveckla verksamheten mot nya och större mål. Du får en bättre likviditet vilket ger en minskad stress då du vet att du kan betala kommande utgifter. Du kan expandera verksamheten och på sikt öka dina intäkter.

Tips på vägen
Om du väljer att ta ett företagslån bör du först jämföra de olika långivare som finns med varandra. Titta på de krav de ställer och vilka räntor de har. Något av det viktigaste är den effektiva räntan, den beskriver totalkostnaden vilket innefattar lånesumman, den nominella räntan och avgifter. Det ger dig en tydlig bild av hur dyrt lånet kommer att bli. Det är också viktigt att se om ditt företag med tiden kommer att öka omsättningen. Du behöver ha likvida medel för att betala lånet. Känns det osäkert hur det kommer att gå med företaget kanske du bör välja att ta ett mindre lån eller avvakta ett tag tills ditt företags finansiella situation blir mer tydlig.

Att ta företagslån innebär ofta att du behöver ha en klar och detaljerad affärsplan. Det skapar färre frågetecken när du går till lånegivaren, du visar att du har full koll på verksamheten. Om du tror att ditt företag kommer att få likviditetsbrist under delar av året bör du vara ute i god tid när det gäller låneansökan.